Hlavná stránka
O RRAK
Región
Aktuálne výzvy
Naše aktivity
Naše služby
Šance - Valy
AQUA FILM
Kysuce.net
Vybrané dokumenty
Publikácie
Povinné zverejňovanie
Linky
Kontakt
QR Kód - RRA Kysuce

 
 RRA Kysuce je v roku 2015 zaradená do IS RRA a svoje činnosti realizuje s podporou MDVRR SR.


Ľahší prístup k financovaniu projektov z Operačného programu Výskum a inovácie
Ministerstvo hospodárstva SR uzatvorilo s trinástimi komerčnými bankami zmluvy, ktoré majú uľahčiť prístup žiadateľov a prijímateľov k úverom a k zdrojom z Operačného programu Výskum a inovácie.
Celý článok...
 
Oznam o plánovanom uzavretí 6. výzvy zameranej na zníženie energetickej náročnosti verejných budov
Slovenská inovačná a energetická agentúra ako sprostredkovateľský orgán (ďalej len SO) pre Operačný program Kvalita životného prostredia oznamuje žiadateľom, že dopyt žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (ďalej len „žiadosť o NFP“) predložených v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o NFP s kódom OPKZP-P04-SC431-2015-6 zameranej na zníženie energetickej náročnosti verejných budov (ďalej len „výzva“) presiahol disponibilnú indikatívnu výšku finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu.
Celý článok...
 
Vyúčtovanie a vecné vyhodnotenie projektu FPu
Vážení žiadatelia, na našom webovom sídle v časti Dokumenty - Predpisy upravujúce podpornú činnosť si môžete stiahnuť podklady pre vyúčtovanie a vecné vyhodnotenie projektu.
Celý článok...
 
EUROFONDY: Na Slovensko prichádza prvá splátka vyše 100 miliónov eur
Európska komisia dostala už prvé oficializované žiadosti o platbu a v najbližšom období na slovenské projekty predovšetkým infraštruktúry a diaľnic vyplatí v tomto programovacom období prvú splátku vyše 100 miliónov eur. Oznámila to v Banskej Bystrici eurokomisárka pre regionálnu politiku Corina Cretu. Ako v tejto súvislosti zdôraznil podpredseda vlády pre investície a informatizáciu Peter Pellegrini, sú to prvé reálne peniaze, ktoré prichádzajú na Slovensko v novom programovacom období na čerpanie eurofondov v rokoch 2014 až 2020.
Celý článok...
 
<< Začiatok < Predošlá 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Nasledujúca > Koniec >>

Zobrazujem 1 - 4 z 132
 
 
Webmaster CB soft. s.r.o., Copyright 2000 - 2005 Miro International Pty Ltd.Mambo is  Software released under the GNU/GPL License.